نیم بوت ورنی چیست :

نیم بوت ورنی یک چرم براق است که در حالت عادی براق گونه است این نوع چرم ها نسبت به چرم های دیگر حساس هستند و باید مراقبت بیشتری شوند تا ختو خشک روی انها نیوفتد.ورنی  نوع خاصی از چرم است که از طریق فرآیندهای مختلف به وجود میاید. معمولا از پوست حیواناتی مانند گوساله، گاو و گاهی بز برای تهیه پوست صیقلی استفاده می شود. پس از انجام عملیات ویژه روی پوست حیوانات؛ پوست با لاک مخصوص لعاب داده می شود. این لعاب کاری منجر به تولید چرم ورنی می شود. البته چرم های مصعنوی هم به همین صورت هستند.

 

 

خرید نیم بوت ورنی دخترانه